สยามชัยเรดิโอ อุดรธานี 98.50 MHz

สยามชัยเรดิโอ นครราชสีมา 102.75 MHz

สยามชัยเรดิโอ ขอนแก่น 97.0 MHz

สยามชัยเรดิโอ หนองคาย 94.25 MHz

สยามชัยเรดิโอ สระบุรี 91.25 MHz

สยามชัยเรดิโอ ร้อยเอ็ด 93.50 MHz

สยามชัยเรดิโอ เลย 91.25 MHz

สยามชัยเรดิโอ หนองบัวลำภู 107.25 MHz

สยามชัยเรดิโอ ชัยภูมิ 99.25 MHz

สยามชัยเรดิโอ บุรีรัมย์ 94.75 MHz

สยามชัยเรดิโอ สุรินทร์ 95.00 MHz

สยามชัยเรดิโอ อุบลราชธานี 107.50 MHz

สยามชัยเรดิโอ กาฬสินธฺุ์ 99.00 MHz

สยามชัยเรดิโอ มหาสารคาม 107.0 MHz

สยามชัยเรดิโอ สกลนคร 107.00 MHz

สยามชัยเรดิโอ ยโสธร 88.00 MHz

สยามชัยเรดิโอ นครพนม 100.50 MHz

สยามชัยเรดิโอ มุกดาหาร 107.00 MHz

สยามชัยเรดิโอ บึงกาฬ 102.75 MHz

สยามชัยเรดิโอ อำนาจเจริญ 94.25 MHz

สยามชัยเรดิโอ ศรีสะเกษ 89.75 MHz

ก้าวดีมีเดียกรุ๊ป ขอนแก่น 95.75 MHz